Bijvoorbeeld minderjarigen, verstandelijk gehandicapten of mensen die slapen of onder narcose zijn.In een aantal westerse landen is of was er wetgeving omtrent zeden die meer gericht was op maatschappelijke aanvaarding.

Voor seksueel meerderjarige kinderen zijn sommige delicten wel van toepassing, en andere niet.

Een verdragspartij kan op bepaalde punten een voorbehoud maken wat betreft seksueel getinte afbeeldingen. In oktober 2011 hadden 43 van de 47 lidstaten het verdrag ondertekend en hadden 15 staten het Verdrag bekrachtigd.

Het laatste Europese land dat de strafbaarstelling op echtbreuk afschafte was Oostenrijk in 1997.

In het Nederlands strafrecht speelt dit al lang geen rol meer, maar in het echtscheidingsrecht kunnen de gevolgen van overspel wel van belang zijn, bijvoorbeeld voor de vraag of partneralimentatie verschuldigd is.

In het Nederlands Wetboek van Strafrecht zijn van de hierboven genoemde zedendelicten de volgende het recentst opgenomen: regelt onder meer de inzet van een lokpuber (een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt), door wijziging van art. Overwogen wordt een herziening van de zedelijkheidswetgeving met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.

Het verdrag definieert kind als persoon jonger dan 18 jaar.

In landen waar men conservatiever is, al dan niet door religie, zijn zaken als echtbreuk, pornografie, en dergelijke soms strafbaar.

In geval van sharia-gebaseerde wetgeving staat op overspel vaak de doodstraf.

Artikel 453 van Wetboek van Strafrecht vermeldt daarnaast nog .